Boku no Hero Academia Yurutto Darun Rubber Strap Collection (1 Random Box)

$11.99

This item is out of stock

Material: PVC

Assorted according to maker's rate from 10 types.


Lineup:

-Izuku Midoriya

-Katsuki Bakugo

-Ochaco Uraraka

-Tenya Iida

-Shoto Todoroki

-Denki Kaminari

-Eikiro Kirishima

-Kyoka Jiro

-Shigaraki Tomura

-Gran Torino